Informacja dotycząca ochrony osób starszych podczas epidemii koronawirusa

KORONAWIRUS a osoby starsze

O nas

Serdecznie zapraszamy wszystkich pracowników jednostek pomocy społecznej, środowiskowych domów samopomocy, domów pomocy społecznej i innych ośrodków opieki długoterminowej, którzy na co dzień zajmują się osobami chorującymi na różnego typu otępienia do udziału w warsztatach: "Praca z osobami dotkniętymi chorobą Alzheimera", Zainteresowanych prosimy o kontakt telefoniczny (012) 410 54 20 (w godz. 8:00-16:00), w Pon., Wt. oraz Pt.

Od 1994 roku zajmujemy się Chorobą Alzheimera jako zespołem dysfunkcji, obejmujących zarówno samego chorego, jak i jego rodzinę. Specjalizujemy się w prowadzeniu szeroko pojętej terapii choroby Alzheimera. Prowadzimy intensywny program terapeutyczny dla chorych, opracowany przez specjalistę klinicznego CMUJ, lekarza psychiatrę - Izabellę Horbulewicz-Mokrzycką, założycielkę i Dyrektora Fundacji Pomocy Ludziom Dotkniętym Chorobą Alzheimera im. Teresy Goszcz.

Istotą tego programu jest rozwinięcie i uaktywnienie tych funkcji poznawczych, które zostały zachowane, oraz podtrzymanie samodzielności i zdolności zachowań społecznych. Terapia prowadzona jest pod kątem treningu funkcji poznawczych, oraz treningu pamięci, w różnych formach, dostosowanych do stopnia zaawansowania choroby, w grupie 15 osób. Głównym celem tak rozumianej terapii jest zwolnienie tempa rozwoju choroby.

W ośrodku prowadzony jest również program psychoedukacyjny dla opiekunów osób chorych. Program polega na edukacji opiekunów w zakresie wiedzy na temat choroby Alzheimera, sposobów postępowania z chorym, radzenia sobie w trudnych sytuacjach, a także wymianie doświadczeń pomiędzy opiekunami.

Małopolska Fundacja Pomocy Ludziom Dotkniętym Chorobą Alzheimera jest jedynym tego typu ośrodkiem, specjalizującym się w problematyce choroby Alzheimera, oraz innych zespołów otępiennych w województwie Małopolskim. Posiada własne doświadczenia, własne know-how, ponadto współpracownicy Fundacji posiadają wieloletnie doświadczenie w zakresie terapii w chorobie Alzheimera, uczestniczą w programie od początku istnienia tj. od 1994 r. Wierzymy, że choć nie jesteśmy w stanie wyleczyć, to możemy zrobić wszystko, aby opóźnić i zwolnić tempo choroby, a przede wszystkim przywrócić osobom chorym radość życia.

statystyka