Kto może pomóc

Chcesz sam sprawować opiekę nad chorym członkiem rodziny?

Składka na ubezpieczenie emerytalne i rentowe może być opłacana przez ops, jeżeli w wyniku długotrwałej choroby członka rodziny osoba sprawująca opiekę nie podlega obowiązkowo ubezpieczeniu emerytalnemu lub rentowemu, dotyczy to również osób, które w wyniku sprawowania opieki przebywają na bezpłatnym urlopie. Szczegóły przebiegu postępowania: więcej

Jeśli chcesz starać się o skierowanie do Domu Pomocy Społecznej...

Należy zgłosić się do OPS (na terenie Miasta Kraków do MOPSu poza Krakowem funkcję tą samą pełni GOPS). DPS zapewniają całodobową opiekę w zależności od potrzeb bytowych, s kierowane mogą być osoby wymagające całodobowej opieki z powodu wieku, niepełnosprawności czy choroby a także osoby, które nie mogą same, na co dzień funkcjonować.

UWAGA wg Ustawy o Pomocy Społecznej art. 16 ust. 1 pkt 16 ; art. 61 pkt opłaty za pobyt w DPS ponosi do 70 % swojego dochodu mieszkaniec domu a także zstępni ( dzieci, wnuki) przed wstępnymi (rodzice). Jednak gdyby opłata wnoszona przez mieszkańca oraz członków jego rodziny nie pokrywała kosztów gmina ma obowiązek wnieść opłatę do wysokości różnicy między średnim kosztem utrzymania w domu pomocy społecznej a opłatami wnoszonymi przez osoby.

Szczegóły wymaganych dokumentów znadziesz tutaj: więcej

statystyka