Kontakt


Małopolska Fundacja Pomocy Ludziom
Dotkniętym Chorobą Alzheimera

Uwaga: Nowy adres:
Os. Słoneczne 15,
31-958 Kraków
tel: (012) 410 54 20 (w godz. 8:00-16:00)
email: fundacja@alzheimer-krakow.pl

Wsparcie finansowe

Małopolska Fundacja Pomocy Ludziom
Dotkniętym Chorobą Alzheimera
PKO BP S.A. IV Oddział Kraków
numer rachunku: 31 1020 2906 0000 1002 0117 3913

statystyka