Inne organizacje pomagające osobom starszym i chorym  PCK - Polski Czerwony Krzyż

  Opieka nad chorymi w domu

  Małopolski Zarząd Okręgowy PCK
  ul. Studencka 19
  tel. 012-422-26-12
  Caritas

  pomoc osobom starszym i chorym w parafiach - główna część pracy parafialnych zespołów charytatywnych

  Cartitas Kraków
  ul. Bronowicka 78
  tel. 012-637-07-12, 012-638-07-08  Adresy do placówek Caritas w Diecezjach i Archidiecezjach działającym na terenie Polski znajdziesz tutaj  Polski Komitet Pomocy Społecznej

  Jednym z zdań PKPS jest organizowanie usług opiekuńczych w domach mieszkaniach podopiecznych

  Małopolski Zarząd Wojewódzki PKPS
  ul. Lenartowicza
  tel. 012- 623-78-67, 012- 623-78-17


statystyka